Thursday, 29 August 2013

நானே இருக்கிறேன் நானாய் இருக்கிறேன்

தவிக்கின்ற போது தானாய் வருகிறார்கள்
தருவதையெல்லாம் ஆகா ஓகோ என புகழ்கிறார்கள்
அன்பென்றும் அக்கறையென்றும் அனுதினமும் பேசுகிறார்கள்

சரியென்று காலம் கடந்தால்
எதிர்பார்ப்புகளால் ஏமாற்றங்களை நிரப்பிக் கொள்கிறார்கள்
என்னையும் பிறரோடு ஒப்பிட்டு ஏதேதோ கேட்கிறார்கள்
எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கி ஓரத்தள்ளி
என் இயல்பில் நான் நின்றால்
ஏதோ காரணம்  கொண்டு  விலகிச் செல்கிறார்கள்

இயல்பே இல்லாதவன் நான்
என்பதால் காலத்தின் கையில் அனைத்தையும்
எடுத்துக் கொடுத்து விட்டு
இனிதே பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்

மனிதன்  செய்வதை  மட்டுமே  என்னால்  செய்ய முடியும்
மறந்தும்  தவறென்றும்  சரியென்றும்  பிரித்து போராடுவதில்லை
மற்றபடி  வேறுஎதுவும்  என்னிடத்தில்  தவறில்லை
மானுடர்  நீர்  கொள்கைகளையும்,  காரணங்களையும்
மூக்கு கண்ணாடியாய் மாட்டிக்  கொள்ளதிருந்தால் ...........


வானம் முழுவதையும் எல்லையாக்கினேன் அதன்
வண்ணங்கள் அனைத்தும் என் முகமாக்கினேன்
நதியின் நீர்சுழி போல கலைந்து
முட்டி மோதி , கரைந்து பின் காண்பவைகளை
காலத்தோடு கரைத்துச் செல்வது
கண்டிப்பாய் எனக்கு பிடிக்கும்
என்னை  நானே  முழுமையாய்  அறிந்ததிலா போதும்
எனக்குள்  முழுதாய்  நானிருக்கின்றேன்

வாழ்தலுக்காவே அனுக்கணமும் சாதலை நேசிக்கிறேன்
சாதலுக்காவே சலிக்காது நான் வாழ்கிறேன்
வாழ்தலும் சாதலும் பிரபஞ்ச போர்களத்தில்
அவரவர்க்கு அளிக்கப்படும் அற்புத வரம்
அனுபவித்தவர்க்கு மட்டுமே அது புரியும்


அந்த வரத்தை பெறவே இந்த யுக்தகளத்தில் நிற்கிறேன்
இந்த குருஷேத்திரத்தில் யுக்தம்  மட்டுமே  வரைமுறை
இங்கு  என்னை விட  என்  எதிரிக்கே  முக்கிய பங்கு
என் ஆயுதத்தை தீர்மானிப்பதில் இருந்து
என் போர்வியுகத்தை தீர்மாணிப்பது வரை
அவனே என்னை முழுமைப்படுத்துகிறான்

அவனே என்னை ஆசீர்வதிக்கிறான்
அவனே மரணத்தையும் வாழ்வையும் ஒரு சேர எனக்களிக்கிறான்
அவனே எனக்கு போர்முறையை கற்றுத்தந்தவன்
அவனே குருதி வலியை கொப்பொளிக்க காட்டியவன்
அவனே  எனக்கு  என்னை   காட்டியவன்
அவனை  நீங்கள்  எப்படி  வேண்டுமானாலும்  அழைத்துக்  கொள்ளுங்கள்
ஏனெனில்  அவனை  அழைக்கும்   உரிமையை  நான்  பெறவில்லை
வணங்கும்  வாழ்க்கையை  மட்டுமே  நான்  பெற்றுள்ளேன்

எதிரிலே  வந்ததால்  எதிரி  என்றழைத்தேன்
என்னுள்ளே  வாழ்வதால்  ஹிருதய  கமல வாசனாக்கினேன்
எல்லைகள்  தாண்டி விரிவதால்  என் குருநாதானாக்கினேன்

அவனோ  வருவதும் இல்லை   போவதும் இல்லை
தானே தனியனாய் தன்னிகரில்லா தலைவனாய்
தனக்குள்ளே சிக்கல்கள் நிரம்பியவர்கள் மட்டுமே
தானே வருகிறார்கள் தானே போகிறார்கள்

வருபவரையும் நான் தேர்வு செய்யவில்லை
செல்பவரையும் நான் தடுத்து நிற்பதில்லை
வருவதற்கும் போவதற்கும் என்னால் கவலைப்படமுடியாது
வந்தவர் செல்வதும், சென்றவர் வருவதும்
என்றளவும் இயற்கை


வந்ததை உணர்ந்ததால் செல்வதற்கு சித்தமாய் இருக்கிறேன்
செல்லும் வரையிலும் , சென்ற பின்னரும்
வந்தவருக்கும் சென்றவருக்கும்
எனதன்பு கலந்த நன்றி சுமந்து

நானே இருப்பேன் நானாய் இருப்பேன்

Tuesday, 13 August 2013

15th Aug 2013- The Black day for India- not to protest but to purify myself corrupt free

Why  I call this as black day in Indian history ?

1.  Past 10 years the nation was plundered by coalition politics by various scams , one after another , to the shock that whether the government is just doing only scam.

2.  All the political parties in parliament are so united and together not to pass strong lokpal or women’s bill or to protect political parties from the orbit of RTI or to pass amendment in parliament against SC verdict on disqualification of lawmakers when convicted

3.  The Regional political parties or national political parties claiming and functioning as pseudo-secular , vote bank politics and making citizens  as fools

4.  The PM is just inactive and not brave enough to speak or to take responsibility either for his corrupted ministers or scams

5.  The PM accepting in the media, scam is part of coalition politics , and still stick to post without shame , lost all his creditability

6.  When the india is going to ahead of next general elections, the political parties just playing petty politics based on caste, religion instead of Growth and inclusive community living in harmony

7.  When the central government questions and suspecting the creditability of  government bodies such as CAG, IB,CBI whenever their report or findings turns against either the government or politicians

8.  When cases of corruption done by any politicians simply drag and drag for years and years

9.  When still citizens of india going abroad for jobs still suffer in middle east or eastern countries by cheatings and live in jail

10.              When the students and educated people not willing to stand up change the system but selling their vote for cash

tomorrow I decided not to celebrate the independence day, but be in silence and with black batch not to protest anybody but to awake this nation with new flood of blood with high standard and moral in public life.

I don’t want to make any stunt of any kind in public road. I sincerely wish that this glorious land has to raise to its ancient spiritual height and wheels of dharma has to roll back.

I want to spread the awareness as the father of this nation did in non-violence , so that not only corrupted and polluted politicians throw out of their post , irrespective of their party, and corruption can throw out from people’s mind.

So that every man who born and belong to live in harmony and well being .

Don’t worry I have not insulted the independence day because that has not yet come to the people of this land . Its just the administration transferred from Brittish people to Corrupted Robbers.

its upto you , i am not going to suggest either to share or to promote or to protect your civil rights

it is up to you , either to allow these corrupted politicians to sell this country once again to foreigners or to save this land for your children wellbeing and future

it is up to you , either are you going to set yourself with high standards of moral in public life or just keep functioning from your corrupted mind

nothing creditably can be done in this country unless you bring necessary awareness among people and create a strong base , by working every village and corner of this land , silently

do you want to join with me or not ?  is upto you. let us work together with the technology available to us.

i am not going to fight in roads but i wish to work silently like the river simply flows from mountain and enrich the life around it without any expectation

i am not going to do anything against anyone or any political party or any politicians but they are not wrong it is just we have not set ourself moral standard for public servants . we have not handled our freedom as and with gratitude for those who gave their life as price for it.

we allowed every politician to spend in crores and crores to contest in elections . is any human is fool to spend such amount , without knowing whether they will win or not , and not guaranteed for second term again in their life to throw such money in ocean

though such huge corruption hit daily news , every citizen willing to settle within their compounds, not willing to protest , not willing to function intelligently , not willing to fight without damaging public property ......still dream

also i don't want to create a revolution as history already proved it has not brought well being to its people , may be it just replaced one by another tyrant.

the land faced such plundering , no proper freedom or rights for its citizens under invaders rule in past. But today it facing same situation under the rule of our own leaders who claims parlimentarians

though lot of scams happened , lot of cases pending in court till today not a single politician or bureaucrat has been convicted

i don't want to fight foolishly without bringing necessary awareness among citizens about their rights against these corrupted network which consists of politicians who want power, bureaucrats who want to enjoy the previlage of misusing the power, the businessman's who just need wealth -- not concern either for their mother land or for their people

how many of you know the procedure to claim your own medical insurance at the time of you need , for which you paying the premium for many years. you people know the answer

our forefathers blamed invaders ,ofcourse it is fact on that day but whom we are going to blame for this deterioration today. Are we going to blame politicians or system or grahas etc etc but we only voted na. we still violating small small traffic rules for our convenience is it not . we managed with traffic rules they managing with country's highest platform . Thats all

I don't want to fight with anyone or work against anybody or any party because there exists no enemy  but i want to bring more awareness to myself and take responsibility for my nation and my people wellbeing and future.

so i decided to observe black day to start the process with myself . As a step to purify myself , to keep myself corrupt free i am not going to celebrate tomorrow the independence day . Instead i observe it as black day to move to the day of light and love 

as a process of this , tomorrow 6am to 6 pm , i will be on fasting and chanting or be in silence or be in meditation as my external situation allows. i start this with invocation of divine blessings and end with invocation of divine blessings . 

you also can join if u willing . you can do the invocations as per your religious and known rituals as you exposed. you can do it anywhere you want.

if we want to work together , by using the present day available technology to bring and spread this awareness , let us join our hands and work systematically, then you come into my contact

i feel i have taken a step towards my responsibility .what about you ?

Saturday, 3 August 2013

" Vazhipokkanai " # Yatra # 4th August # Blessed Bhiksha from him # A day to remember in wonderful way

4th August

A year contains only  365 days. So in life only 365 top priority days can be. Though every year same English calendar day comes, still when one feels a very significant thing happened or  he achieved  a mile stone it become so so important .

And thus made the day unforgettable even after the death. As 2nd august brought him in my life, the 4th august also carries very very significant , that too in association with him

I am referring just has him, because I feel I have not yet attain the purity and sacredness to utter that sacred word to refer him in my life. In these 45 years, since my memory remembers events and with him is more stronger  and overdose in a kind.

The cocktail of grace and love made me to experience bliss and bless together. 4th august is one such . and that too it is the first 4th august in this millennium. S its 4th august 2001 that I refer.

Almost we seven of us, are in the last phase of our trip. Though we started to Amarnath, with his blessings  , till this day I have not yet dharshaned the Amarnath because of the twists of life moments.
The day becomes significant for all 7 of us, because we choosed that day  to exercise our process of getting bhiksha , a sacred one as advised by him on the streets of Haridwar.

How I went and how I got , let me write separately  in another time. But I feel blessed to have this day in my memory and life because of his presence and absence , and with bliss and grace , with fruits to become fruit of his tree

Though we are not aware of that significance day at that time of leaving for bhiksha, few hours later we realized it is the day of Raksha Bandan, when the leela yatri bhavan manager sharmaji blessed with the Pooja Prasad.

The day that they choose to tie the Rakhi to their closest one, to express the strong bond in their relation. No wonder we also be choosened that day by him, to bless with his bhiksha.

Thank you swami’s to be with you on this glorious day in my life to share his bhiksha. Hope it will be wonderful day to remember in wonderful way  for them too.  


Sorry…………….. I just bow down to you….. I have no worth to utter your sacred nama but still I request you to keep me in your fold and at your feet always

Here the article featured that time in forest flower , 2001 november. 
me wrote about our yatra and Swami Nisarga wrote about the sacred process in english , ofcourse me standing in road after returning back with his bhiksha and blessings in very less timing. swami nisarga took this photograph.

the following article is reposted for convenience

Thursday, 1 August 2013

Are you not ashamed of educated?

1. all political parties, including congress and BJp - going to oppose the supreme court verdict -about disqualification of MP's and MLA's once convicted
2. all political parties speaking they want to support women's bills- 33 percent - but the bill is been pending more than decades
3. the congress led government is bringing amendment to RTI act , to exclude political parties and CBI under RTI act, supported by all parties
4. we will support congress to pass FDI bill in Parliament , but we are against the bill, because it will uproot smaller traders and we will depend on foreign companies only  and we wont allow the foreign companies to start in our state
5. we can't reduce poverty mark so we change poverty calculation method to show you that we improved
6. No party , either congress or BJP or anyone is willing to bring stringent LOKPAL
7. in last december , that girl become victim in delhi , you people came to road but law has not yet come in parliament , not even verdict in court
8. common wealth games case, 2G case, coal gate case, 3G case, etc etc -all happening happening but never verdict will because our honorable prime minister's coalition dharma - shame to be even ordinary citizen


so if u want to be member of parliment

u must be a criminal, neither u nor ur party will be questioned by anyone , and from the looting money we will throw the bread , eat and live without shame

wait , wait don't blame politicians

because he spends nearly 50 lakhs to get ticket from his party and 50 lakhs to give donations to you and 50 lakhs for his adipodi expenses to work -- he is not a fool

it is you, the people are idiot , because you only getting money for vote and gave this freedom to them by selling your rights

Are you not ashamed of educated ?

what for you waiting ?  do you think ur god will come and save you , never dream because its you sold yourself , by your votes for cash , so no god can save you

And they are cleverly  playing, religious, caste based politics to keep you fight yourself

bargain your and your house votes for cash and gifts to vote for your party , ofcourse you will not feel ashamed , because we are not adding SALT in our food

i am asking the young blood, educated people, are you not ashamed of living under these corrupted politicians

S i know as indivitual we can't do much and i am not supporting to come and fight in road but we can create a strong bond and group by using the technology and we can educate people , bring necessary awareness about morals and standards in public life

we need to do this . and we can make this ganga flow across the nation

if u ashamed , then share this

if u not ashamed good , sorry i don't know fools language , pardon me