Monday, 29 April 2013

நானும் எனை சுமப்பவரும் _ english translation is below _ posted on 12th nov 2012 in my fb


நானும் எனை சுமப்பவரும்

கடந்த 6 மாத காலமாகத்தான் இவரது நட்பும் அன்னியோன்யமும்

அதுகூட என்மேல் அன்பு கொண்ட திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரரின் கருணையும் ஆசீர்வாதமும்

என் பாதங்கள் கல்லையும் முள்ளையும் பூ போல மிதித்துச் செல்ல இவரது பங்கு மிக முக்கியமானது

கடும் குளிரையும் சுடுவெப்பத்தையும் தாங்கிக் கொள்ளும் பக்குவத்தை அருளியவர்

...
பணமில்லாது கூட வாழ்ந்து பழகிய நான் இவரின்றி வாழ கற்கவில்லை.

இவரைப் போலவே பலர் என்வாழ்வில் இருந்திருந்தாலும் இவரது பங்களிப்பு மிக அலாதியானது.

ஏனென்றால் குருவின் அருள்மடியான தேவபூமி இமாலயத்திறகு மீண்டும் எனை தூக்கி வந்தவர்.

மந்தாகினி நதிக்கரையில் தேவியின் அழகு பூமியாம் காளிமட்டிற்கு அழைத்து சென்று அருள் பாலித்தவர்்.

எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக குருவாக வந்து தன் திருவடியால் ஆண்டு கொண்ட எந்தையாம் ஈசனார்் வாழும் கேதார்நாத்திற்கு தூக்கிச் சென்று அவரது அருள் மழையில் நனைந்து நெகிழ வைத்தவர்.

ஓயாத உழைப்பினால் தற்போது முதுமையடைந்து, தன் இறுதி நாளை எதிர்நோக்கியிருக்கும் இக்காலத்திலும், என்மீதுள்ள அன்பினால், அவரது சமூகத்தில் ஒரு உறுதியான இளைஞரை தேர்ந்தெடுத்து, தன்னைப் போலவே அன்போடு என்னை கவனித்துக்கொள்ள பயிற்சி தந்து கொண்டிருப்பவர்.

இவரை "செறுப்பு" என பிறர் இகழ்ந்தாலும், நான் செல்லுமிடங்களில் எல்லாம் என்னுடன் அவரை அனுமதியாமல் பிறர் தடுத்த போதும், எவரிடத்தும் எக்குறையும் கூறாது ,தனது தன்னிகரில்லா சேவையை எனக்கும் போதித்து,அதனை என் வாழ்வின் அங்கமாக்கியவர்.

அப்படிபட்ட மகோன்னதமான இவருக்கு, கருணை கொண்டு என் வாழ்வை அலங்கரித்து என்னுள் அங்கமான இவருக்கு, அவரது உயிர் பிரியும் முன்னர் உரிய அங்கீகாரம் செலுத்துவதே எனது நன்றியும் ,கடமையுமாய் கருதுகிறேன்

மனிதர் பேசும் மொழிகள் இவருக்கு புரியாவிடினும்,என் இதயம் துடிப்பதை இவரவறிவார். அதனால் எனை ஆசீர்வதிப்பார்

நன்றிகள் என் பாதுகைகளுக்கு

swami sushantha - from himalayas

(Translation of tamil post )

Me and the one who carries me

Only for the past 6 months his friendship and intimacy

That is also due to the blessing and grace of lord arunachalaeshwara of tiruvannamalai

his role is very important for me to walk as if i walk in flowers while stepping on stone and corns

...
he has given me tremendous support and comfort in freezing cold and hot sun

i have learned to lead a life even without having money but not yet without him

like him , though many others graced my life earlier , but still his role is very very unique and special one in my life

because he shouldered me , to the Dev bhoomi , himalayas , the lap of the master

he took me to the abode of devi , on the banks of river mandhagini, at kalimath , near guptakashi

above all , he took me to the abode of shiva , the one who graced my life in the form of my Guru , Kedarnath , and made me to experience benovelance and gratitude in highest blissfullness and ecstacy ,

Due to non stop service to me , waiting for the last moment to break down the tie up with me , still at this old age and time , he cared for me and my life and sadhana , by identifying a young one from his community and gives training now

though people around me insulted him , by calling him , as " chappel or sandal " , though none allowed him inside with me , wherever i went , still he never complained about their attitudes to any one at any time of his life and even now

for such a wonderful person , who graced and decorated my life , i feel , befor e his death , before he completely breaks up , it is time to acknowledge his service , can become my expression of gratitude and duty

Though he could not understand the language of ours , but still he could have feel my heart beats for him .

So he will bless me

Thanks to my chappels or Sandals

swami sushantha -from himalayas

No comments:

Post a Comment